お知らせ2018-06-25T02:29:11+00:00

Làm thế nào để thiết lập môi trường develop và product trong Xcode?

Trong khi bạn phát triển 1 dự án iOS cần thiết lập môi trường kiểm thử, phát triển và môi trường thật khi release sản phẩm (product), mà các môi trường này cần cài đặt các thông số khác nhau, thì các bạn sẽ phải thiết lập các môi trường riêng biệt, để tránh sự nhầm lẫn giữa môi trường phát triển mà môi trường thật.

Một số design pattern trong iOS.

Design Pattern là một kỹ thuật trong lập trình hướng đối tượng, nó khá quan trọng và mọi lập trình viên muốn giỏi đều phải biết. Được sử dụng thường xuyên trong các ngôn ngữ OOP. Nó sẽ cung cấp cho bạn các “mẫu thiết kế”, giải pháp để giải quyết các vấn đề chung, thường gặp trong lập trình.

[Góc bàn luận] Android Project Structure

Sau 1 thời gian nghiên cứu và làm 1 vài dự án về Android, thì mình thấy mỗi 1 dự án lại xây dựng 1 cấu trúc dự án khác nhau, có dự án thì không theo cấu trúc nào cả. Vì vậy, việc tìm hiểu dự án, fix bug, đặc biệt là những người mới tham gia dự án thường rất khó khăn.

CodeFights vừa học vừa chơi

Đây là 1 trang web về lập trình rất hay, có sự tương tác giữa người với người. Giúp cho chúng ta có thể ôn lại được những kiến thức đã có, đồng thời có thể học hỏi thêm được giải pháp khác nhau trong cùng 1 vấn đề, biến tư duy của người khác thành tư duy của mình.

Sử dụng gradle để quản lý build version

Một trong những tính năng nổi bật của Android Studio là tích hợp Gradle và sử dụng nó như 1 build system dành cho Android. Chức năng tổng quát nhất đối với 1 build system là biên dịch mã nguồn trở thành file cài đặt để chạy ứng dụng (như đối với Android là build ra file .APK)

STEADFAST
Think Simple.